حمایت از گنج نما
 

بخش ۸۸ - تعظیم ساحران مر موسی را علیه‌السلام که چه می‌فرمایی اول تو اندازی عصا