حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۰۴ - قصهٔ آن زن که طفل او بر سر ناودان غیژید و خطر افتادن بود و از علی کرم‌الله وجهه چاره جست